SCR-katalysator

Stikstofoxides (NOx) dragen bij tot het broeikaseffect, vormen de grootste oorzaak van zure regen en milieuverzuring en zijn irriterend voor de luchtwegen.

De Euro 6-emissienorm dwingt de autoconstructeurs om de uitstoot van stikstofoxides (NOx) bij dieselvoertuigen te verlagen van 180 mg/km (Euro 5) naar 80 mg/km. Vanaf een bepaald formaat van voertuig is dat enkel mogelijk door een beroep te doen op een zogenaamde SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction), die speciaal ontwikkeld werd om de stikstofoxides te elimineren.

Particules NOx Euro 1-6

In functie van de behoefte wordt net voor de SCR-katalysator een additief (AdBlue) in de uitlaatlijn ingespoten. Bij contact met de hete uitlaatgassen wordt het ureum in dat additief in de SCR-katalysator omgezet in ammoniak en vervolgens afgebroken in stikstof en water, die onschadelijk zijn voor het milieu (stikstof is overigens de hoofdcomponent van lucht). Dit proces wordt selectieve katalytische reductie genoemd.

Bij de recentste evolutie vormen de partikelfilter en de SCR-katalysator één geheel. Er wordt in dat geval gesproken van een partikelfilter met SCR-bekleding.

Zie ook: AdBlue, Euro 6

Technologieën/

Add D’Ieteren DB Technology to your Home Screen