Recuperatie

Als energierecuperatie beschouwen we het proces waarbij de kinetische energie van de wagen bij het vertragen wordt omgevormd in elektriciteit, die in de accu wordt opgeslagen.

Bij deceleratie (wanneer de voet van het gaspedaal gelicht wordt) en bij het remmen verhoogt de generator zijn werkspanning. De wagen wordt daardoor nog meer afgeremd en de kinetische energie kan op die manier worden omgevormd tot elektrische energie, die tijdelijk in de accu wordt opgeslagen. Op het moment dat de wagen weer versnelt, kan de extra opgeslagen energie gebruikt worden om de generator te ontlasten indien tegelijkertijd de stroomverbruikers aan boord gevoed moeten worden (net zoals wanneer de accu volledig is opgeladen). Daardoor kan het brandstofverbruik verminderd worden.

Technologieën/

Add D’Ieteren DB Technology to your Home Screen