Area View

Side Protection + Optical Parking System 360° Park Pilot (Skoda)

De omgevingscamera Area View maakt het mogelijk om de onmiddellijke omgeving rond de wagen waar te nemen. Met behulp van vier camera’s in de voorbumper, de buitenspiegels en de handgreep van de kofferklep geeft Area View de zone rond de wagen weer op het centrale aanraakscherm in de middenconsole. Dankzij de splitscreen-weergave kunnen meerdere beelden tegelijk worden weergegeven. Op basis van de vier beschikbare camerabeelden stelt de computer een kwalitatief beeld van de omgeving van de wagen samen, gezien van bovenaf (perspectief van een camera die zich virtueel boven het voertuig bevindt). Statische en dynamische grafische lijnen kunnen in functie van de geselecteerde gezichtshoek aan het beeld worden toegevoegd. Ze maken het mogelijk om afstanden beter in te schatten, maar ook om het gevolgde traject op basis van de stuurhoek aan te duiden of een aanbevolen manoeuvre te tonen. Op het terrein levert Area View via de frontale camera en de zijdelingse camera’s beelden van de zone net vóór en naast de wagen – een onschatbaar voordeel bij moeilijke passages. Dankzij de functie ‘aanhangwagenzicht’ wordt bovendien weergegeven in welke richting een aangekoppelde aanhangwagen afhankelijk van de stuurhoek zal bewegen.

Nog een mogelijkheid van het Area View-systeem: De weergave van kruisend verkeer voor en achter de wagen (Front View/Rear View). Dankzij het 180°-zicht van de camera’s voor- en achteraan maakt deze functie het mogelijk om kruisend verkeer buiten het gezichtsveld weer te geven op het scherm. Dat zorgt voor een ongeziene verhoging van de veiligheid, bijvoorbeeld aan zogenaamde ‘blinde’ kruisingen of bij het verlaten van een smalle uitrit tussen twee muren.

Technologieën/

Add D’Ieteren DB Technology to your Home Screen