ACT (Active Cylinder Technology)

Alternatieven : COD (Cylinder On Demand) (Audi)

De actieve cilindersturing ACT  kan bij geringe tot matige motorbelasting en toerentallen bepaalde cilinders1) uitschakelen (onderbreking van de brandstoftoevoer en ontsteking, in- en uitlaatkleppen worden gesloten2)), tot op het moment dat de bestuurder het gaspedaal opnieuw krachtiger indrukt. Het rendement van de actieve cilinders stijgt, omdat hun bedrijfspunt naar een hogere last verplaatst wordt. De omschakeling tussen de verschillende werkingsmodi duurt slechts enkele honderdsten van een seconde. Bovendien verloopt ze zo soepel en snel dat de bestuurder het nauwelijks gewaarwordt. De actieve-cilindertechnologie doet het verbruik met ca. 5% dalen, bij ritten aan gematigde snelheid zelfs met ca. 10%.

1) 2 in het geval van een viercilindermotor, 4 bij een achtcilindermotor
2) Het doel hiervan is om een bepaald volume lucht in de verbrandingskamers te houden, waardoor een soort veereffect ontstaat dat de vereiste energie om de drijfstangen en zuigers in de lege cilinders te bewegen compenseert.

Technologieën/

Add D’Ieteren DB Technology to your Home Screen