De elektrische auto Dossier

 1. Inleiding

  Het begrip ‘elektromobiliteit’ omvat in essentie alle voertuigen die met behulp van elektrische energie worden aangedreven. Daartoe behoren zowel voertuigen die hun elektriciteit uit een accu halen als (vol)hybride voertuigen en voertuigen met een brandstofcel.

  Elektrovoertuigen worden voornamelijk onderverdeeld op basis van de manier waarop de elektrische aandrijving van de nodige energie voorzien wordt en de mate waarin de elektromotor instaat voor de aandrijving van het voertuig.

  Een elektrische auto (BEV = Battery Electric Vehicle; elektrisch voertuig met een accu als energiebron) wordt enkel door een elektromotor aangedreven. De energie tijdens het rijden is afkomstig van een hoogspanningsaccu, die via het elektriciteitsnet wordt opgeladen.

 2. Waarom een elektrisch voertuig? Eco-mobiliteit

  • Een elektrische motor werkt zo goed als geruisloos. Bij hogere snelheden domineert bij een elektrische auto het rolgeluid van de  banden.
  • Een elektrische wagen stoot tijdens het rijden geen schadelijke stoffen of broeikasgassen uit.
  • Een elektromotor is zeer robuust en onderhoudsarm en kent amper slijtage.
  • Een elektromotor heeft een bijzonder hoog rendement, tot 96% (benzine: ca. 35%, diesel: ca. 40%).
  • Een elektromotor levert zijn volle vermogen vanaf stilstand. Daardoor accelereert een elektrische wagen sneller dan een vergelijkbare wagen met een benzine- of dieselmotor.
  • De constructie van een elektrische aandrijving is eenvoudiger dan de aandrijflijn van een auto met verbrandingsmotor. Een elektrische auto heeft immers geen versnellingsbak of koppeling. Bovendien heeft een elektrische auto ook geen uitlaat, partikelfilter, brandstoftank, startmotor, alternator of bougies.
  • Bij het remmen kan een elektrische motor ook als generator dienen (hij werkt dan eigenlijk ‘omgekeerd’) en zo stroom opwekken om de accu op te laden.
  • De hoogspanningsaccu van een elektrische auto kan doorgaans eenvoudig worden opgeladen via het standaard elektriciteitsnet.
  • De energie wordt slechts vrijgegeven indien de gebruiker ze nodig heeft. In tegenstelling tot een klassieke benzine- of dieselmotor (zonder stop-startsysteem) draait een elektromotor nooit indien de wagen bijvoorbeeld aan het rode licht stilstaat.
 3. Kost van een elektrisch voertuig Eco-mobiliteit

  Aankoop

  Voor een elektrisch voertuig betaal je geen belasting op inverkeerstelling en slechts een minimale jaarlijkse verkeersbelasting. De aankoop van een 100% elektrisch aangedreven voertuig is vandaag nog behoorlijk duur. De aankoopprijs van een elektrische auto zou in de komende jaren echter kunnen dalen naarmate de auto’s en accu’s in grotere hoeveelheden geproduceerd worden, waarbij er evenwel rekening mee moet worden gehouden dat de prijs van de grondstoffen voor de productie van de accu’s zal toenemen.

  Onderhoud

  De constructie van een elektrische auto is eenvoudiger, o.a. door de afwezigheid van een versnellingsbak en een geringer aantal bewegende onderdelen, die onderhevig zijn aan slijtage. Dat zorgt logischerwijze voor lagere onderhoudskosten.

  Verbruik

  De kost per kilometer – voor het laden van de accu – kan bij een elektrische auto vandaag tot wel drie keer lager liggen dan de kost per kilometer bij een wagen met benzinemotor.

 4. Opladen van een elektrisch voertuig Eco-mobiliteit

  Een elektrisch voertuig kan zowat overal gewoon via het stopcontact worden opgeladen. In heel wat steden zie je ook steeds vaker oplaadpunten die deel uitmaken van het EVA-platform.

  Het platform Elektrische Voertuigen in Actie, kortweg EVA, is een werkgroep van zowel overheden als private partners om elektrisch rijden te promoten. Het project staat onder leiding van Eandis. EVA zal de uitdagingen rond elektrisch rijden in Vlaanderen onderzoeken. Onderzoekers, ondernemers en overheden in Vlaanderen vinden er ondersteuning voor hun vernieuwende initiatieven.

  Veel elektrische voertuigen worden geleverd met een ‘gewone’ tweepinsstekker zoals we die thuis kennen. Er werden afspraken gemaakt tussen de verschillende ontwikkelaars om met een standaardstekker te werken.

 5. De accu van een elektrisch voertuig Eco-mobiliteit

  De accu’s voor elektrische auto’s zijn doorgaans lithium-ionaccu’s. Lithium is de grondstof die ook wordt gebruikt voor de batterijen van bijvoorbeeld mobiele telefoons en laptops. De batterijpakketten van een elektrisch voertuig worden gerecycleerd, net zoals dat nu met de gewone lood-zuur autoaccu’s gebeurt. Die recycling is noodzakelijk, als gevolg van de steeds toenemende vraag naar batterijen en de hoge grondstofprijzen.

  Lithium-ionaccu’s kunnen ook hergebruikt worden. Accu’s verliezen door het gebruik na verloop van tijd een deel van hun capaciteit, waardoor ze uiteindelijk niet meer in staat zijn om de prestaties te leveren die van een elektrisch voertuig verwacht worden. Ze kunnen echter nog wel gebruikt worden, bijvoorbeeld om de stroomvraag voor huishoudelijk gebruik uit te vlakken, om een stroomgroep te vervangen of om de productiepieken van windmolens op te vangen. Door dat tweede leven behoudt een accu veel langer zijn waarde en wordt zijn negatieve impact op het milieu beperkt.

 6. Veiligheid van elektrische voertuigen Eco-mobiliteit Veiligheid

  Elektrische auto’s moeten aan dezelfde veiligheidseisen beantwoorden als gewone auto’s.

  Het onderzoek naar bijkomende veiligheidseisen voor de accu’s en laadpunten is in volle gang.

  Beroepsgroepen zoals hulpdiensten (brandweer, politie…) en onderhoudspersoneel zullen opgeleid moeten worden om zich vertrouwd te maken met de specifieke kenmerken en eisen van elektrische voertuigen.

  Vandaag wordt de veiligheid van de accu’s nog niet specifiek geëvalueerd in crashtests. In de komende jaren zal wat de accu’s betreft een specifieke reglementering op punt moeten worden gesteld om de veiligheid bij aanrijdingen, brand of waterindringing te garanderen. Alleen al de positie van de accu in het voertuig kan een aanzienlijke invloed hebben op de veiligheid van de auto.

  Ook de verkeersveiligheid vereist de nodige aandacht. Omdat ze geen motorgeluid produceren, rijden elektrische auto’s bij lage snelheden zeer stil, waardoor ze mogelijk minder snel worden opgemerkt door zwakke weggebruikers zoals voetgangers of fietsers. Om de verkeersveiligheid te garanderen, zou het nuttig kunnen zijn om in de toekomst toch een zeker ‘motorgeluid’ te creëren voor elektrische auto’s.

 7. Elektrische voertuigen en het milieu Eco-mobiliteit

  Elektrische voertuigen zijn veel energie-efficiënter dan conventionele benzine- en dieselauto’s en daardoor een stuk minder belastend voor het milieu, zelfs indien rekening wordt gehouden met de productie, recycling en eventuele vernietiging van de accu’s. Naarmate het percentage groene stroom voor het opladen van de elektrische voertuigen toeneemt, zal het ecologische voordeel van elektrovoertuigen alleen maar vergroten.

  Elektrisch aangedreven auto’s stoten geen luchtverontreinigende stoffen zoals fijne partikels of stikstofoxide (NOx) uit. Dat komt de plaatselijke luchtkwaliteit, vooral in steden en langs drukke wegen, ten goede. Elektrisch rijden heeft daardoor positieve gezondheidseffecten.

  Vandaag worden voor de elektriciteitsproductie nog altijd deels fossiele brandstoffen gebruikt, zoals kolen en aardgas. Daarom kunnen we elektrisch rijden nog niet altijd ‘groen’ noemen. Een groenestroomcontract voor oplaadpunten of stopcontacten verzekert echter dat uitsluitend groene stroom gebruikt wordt.

Add D’Ieteren DB Technology to your Home Screen